Fijne Stad

Peter Verschuren, stedenbouwkundig ontwerp en advies voor dorp en stad

Koningsplein 87, 2611 XG Delft
T +31(0)15 2141711 M +31(0)6 20391131

peterverschuren@hetnet.nl
www.fijnestad.nl

vierkante dorpsbrink in vogelvluchtperspectief

functioneel, duurzaam en romantisch dorps- en stadsontwerp

Peter Verschuren biedt met Fijne Stad een zeldzame combinatie van functioneel ontwerp en een onverbloemd romantische visie op stad, dorp en landschap. Met enthousiasme worden vakmanschap en ervaring ingezet om de wensen van bewoners en ondernemers om te zetten in aansprekende plannen. Tijdens het planproces wordt samen met de opdrachtgever voortdurend getoetst op uitvoerbaarheid.

Tijdens de uitvoering van de bouwplannen leidt de supervisie van Fijne Stad stap voor stap tot een schilderachtige en duurzame woon- en werkomgeving. Een dorps- of stadsbeeld waar omwonenden, toekomstige bewoners, andere gebruikers van de gebouwen én passanten hun hart aan kunnen verpanden.

Peter werkt voor veel projecten samen met bureau Wissing - ruimtelijke denkers. Voor nieuwe opgaven is Peter Verschuren onafhankelijk te benaderen, maar ook via contact met Wissing.

over Peter Verschuren

foto Peter Verschuren met ipad en kleurpotloden in zijn handen tekening dorpsplattegrond in vogelvluchtperspectief vogelvluchttekening van langgerekt park plattegrond van woonwijk met verschillend ingekleurde kavels per woningtype plattegrond nieuwe wijk gemonteerd in luchtfoto vogelvluchtperspectief van plantsoen in het plan pelgrimshoeve vogelvluchtperspectief van dorpsuitbreiding oerle zuid plattegrond structuurplan voor drie vlak bij elkaar gelegen dorpen tekening klein havenfront in vogelvlucht afbeelding structuurplan stadsuitbreiding in plattegrond afbeelding woonwijk wateringse binnentuinen in plattegrond stedenbouwkundige plantekening Papendorp Utrecht stedenbouwkundige plantekening Wateringse Veld Den Haag afbeelding woonwijk wateringse binnentuinen in plattegrond tekening van woonblok en plein in vogelvluchtperspectief pages in progress: afbeelding plattegrond nieuwe straten en bouwblokken in de stad tekening van woonbuurt in vogelvluchtperspectief stedenbouwkundige plantekening Wateringse Veld Den Haag stedenbouwkundige plantekening rieteiland IJburg and more...

--.--